TZB produkt

Rekuperačná jednotka Domekt R 200 V


DOMEKT-R-200-V-E-R1-M5/M5-C4-L/A (pravá)

1003222

1 646,00 €

DOMEKT-R-200-V-E-L1-M5/M5-C4-L/A (ľavá)

1003223

1 646,00 €

Ovládací panel C4.1

1003306

210,00 €

A - Vstup vonkajšieho vzduchu
B - Prívod vzduchu do miestnosti
C - Odvod vzduchu z miestnosti
D - Výtlak vzduchu do exteriéru
E- Odvod bez rekuperácie
F - Pripojenie kuchynského digestora

Ovládací panel C4.1
Elegantný dizajn
Inteligentné ovládanie
Farebný dotykový LED displej.
Voľba režimu jednotky On / Off / Auto
Trojstupňová regulácia výkonu ventilátorov (1,2,3).
Týždenný časový program.
Nastavenie teploty na ovládači 15 až 30°C.
Korekcia nastavenej teploty +/- 9°C pre časový interval.
Nastavenie Leto / Zima.
Plynulá regulácia výkonu ventilátorov.
Nastavenie výkonu ventilátorov od 20 do 100%
Aktivácia funkcie OVR prostredníctvom externého kontaktu.
Aktivácia funkcie OVR na ovládači v intervale 1 ... 90 min.
Výber Slovenského jazyka na ovládači.
Hlásenie poruchy a záznam posledných 50 chýb s časom a dátumom udalostí.
Uzamknutie ovládača pomocou PIN kódu.
Loading...