TZB produkt

Partneri

Mapa partnerov Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Ing Miloš Balážik

0905 465 740
projekcia@klima.sk
Klimatech, s.r.o.
Vajanského 58
Piešťany

Ing. Miroslav Minárik

0905 507 791
minarik@klima.sk
Klimatech, s.r.o.
Vajanského 58
Piešťany

Ing. Tomáš Benech

0905 701 211
benech@klima.sk
Klimatech, s.r.o.
Vajanského 58
Piešťany

Ing. Miloš Hajas

0908 704 428
hajas@airprojekt.sk
Airprojekt, spol. s.r.o.
Podjavorinskej 6
Nové Mesto nad Váhom

Ing. Pavol Bednár

0908 680 579
bednar@acdesign.sk
AC Design s.r.o.
Trenčianske Bohuslavice 240

Ing. Daniela Mazúrová

0908 326 063
mazurova@mplan.sk
m-plan s.r.o.
Rybničná 40
Bratislava

Ing. Juraj Horváth

0904 963 538
horvath@mplan.sk
m-plan s.r.o.
Rybničná 40
Bratislava

Ing. Dávid Kmeťo

0904 277 208
kmeto@mplan.sk
m-plan s.r.o.
Rybničná 40
Bratislava

Ing. Igor Bažik

0908 771 888
bazik@zibb.sk
ZIBB s.r.o.
Bytčická 16
Žilina

Ing. Zuzana Bažíková

0905 970 223
bazikova@zibb.sk
ZIBB s.r.o.
Bytčická 16
Žilina

Ing. Martin Tipul

0949 646 001
energotip@centrum.sk
ENERGOTIP s.r.o.
Poštárka 1583/103
Bardejov

Ing. Marek Marcin

0915264437
ing.m.marcin@gmail.com
Rudolfa Jašíka 158/8
Partizánske

Ing. Peter Krúpa

0949 745 445
krupaprojekt@gmail.com
Lipová 4
Stará Turá

Ing.Lukáš Matula

0902 219 943

bimklima@bimklima.sk

Kukučínova 4445/30

92601 Sereď

Ing. Pavol Makara

0903 558 036
p.makara@wicam.sk
WiCAM  s.r.o.
Klincova 37/B, 821 08 Bratislava
pobočka:
Ľudovíta Stárka 2202/22, 911 05 Trenčín
www.wicam.sk

Loading...