TZB produkt

Rekuperačná jednotka Domekt RHP 600 U


A - Vstup vonkajšieho vzduchu
B - Prívod vzduchu do miestnosti
C - Odvod vzduchu z miestnosti
D - Výtlak vzduchu do exteriéru