TZB produkt

Rekuperačná jednotka QR230E entalpická

rekuperačná jednotka - QR230E

1000067

1 432,00 €

3 - 5 týždňov

A - Vstup vonkajšieho vzduchu
B - Výtlak vzduchu do exteriéru
C - Prívod vzduchu do miestnosti
D - Odvod vzduchu z miestnosti
E - Zimný odvod kondenzu
F - Letný odvod kondenzu

Loading...