TZB produkt

Rekuperačná jednotka QR180M

QR180M

1004900

1 206,00 €

3 - 5 týždňov
Ovládanie - ovládačom CTRL -S (nie je súčasťou dodávky) - 3 rýchlosti a manuálna aktivácia bypassu.

A - Vstup vonkajšieho vzduchu
B - Výtlak vzduchu do exteriéru
C - Prívod vzduchu do miestnosti
D - Odvod vzduchu z miestnosti
E - Zimný odvod kondenzu
F - Letný odvod kondenzu

Loading...