TZB produkt

Pohon trojcestného ventilu

SSB31

1001578

117,00 €

3-5 týždňov

SSB61

1002884

185,00 €

3-5 týždňov

SSC61

1002885

275,00 €

3-5 týždňov

SSB81

1002886

102,00 €

3-5 týždňov

SSC81

1002887

148,00 €

3-5 týždňov

Pohon trojcestného ventilu

Pohon pre reguláciu trojcestného ventilu zmiešavacieho uzlu vodných ohrievačov.

Typ

Napájacie napätie

Riadiaci signál

Čas otvorenia

Sila, N

SSB31

230 V AC

3 polohy

150s

200

SSC/SSB81

24 V AC

3 polohy

150s

300/200

SSC/SSB61

24 V AC

0...10V DC

30/75s

300/200
Loading...